Όταν τα κουτάβια προσπαθούν να κατέβουν τις σκάλες

Όταν τα κουτάβια προσπαθούν να κατέβουν τις σκάλες

Όταν τα κουτάβια προσπαθούν να κατέβουν τα σκαλιά... ανεπιτυχώς. Αυτό συμβαίνει: