Άνθρωποι που απλά δεν τους νοιάζει

Άνθρωποι που απλά δεν τους νοιάζει

Η λέξη συνηθισμένος και «με νοιάζει» μάλλον δεν ισχύει για αυτούς τους ανθρώπους. They just don’t care.